• en
  • fr
  • en
  • fr

FILMS

VLCA/ El documental “Altea la casa de la mar”, produït per Senchermés Films i dirigit per Alejandro Blasco Senchermés, tracta sobre la transformació econòmica i l’evolució social que es va produir a Altea des dels anys seixanta del segle XX fins a l’actualitat com a conseqüència de l’arribada del turisme i la globalització. Prenent com a punt de partida el llibre “Matèria de Bretanya” de Carmelina Sánchez-Cutillas, s’inicia un viatge en recerca de l’essència marítim-agrícola del poble d’Altea

ES/ El documental “Altea la casa del mar”, producido por Senchermés Films y dirigido por Alejandro Blasco Senchermés, trata sobre la transformación económica y la evolución social que se produjo en Altea desde los años sesenta del siglo XX hasta la actualidad como consecuencia de la llegada del turismo y la globalización. Tomando como punto de partida el libro “Matèria de Bretanya” de Carmelina Sánchez-Cutillas, se inicia un viaje en busca de la esencia marítimo-agrícola del pueblo de Altea.

ENG/ The documentary “Altea la casa de la mar” (“Altea the sea house”) produced by Senchermés Films and directed by Alejandro Blasco Senchermés, deals with the economic transformation and social evolution of Altea from the 1960s up to the present day as a result of the arrival of tourism and globalisation. Starting with the book “Matèria de Bretanya” by Carmelina Sánchez-Cutillas, a journey begins in search of Altea’s maritime and agricultural essence.

En compliment de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana, publiquem a continuació la subvenció concedida a Senchermés Fotografía S.L per al projecte documental multiplataforma amb títol “Altea la Casa de la Mar””

Concedent: Institut Valencià de Cultura
Import: 30.000€